Kuntoutuksen edistämisyhdistys ry on jäsenjärjestöjensä muodostama monialainen ikäkuntoutuksen asiantuntija- ja yhteistyöverkosto. Vuonna 1995 perustetun yhdistyksen tarkoituksena on edistää iäkkään väestön ja ikääntyneiden vammaisten henkilöiden toimintakykyä ja omatoimisuutta.

Yhdistys toimii yhteistyössä jäsenyhteisöjen, muiden järjestöjen, kuntien sekä kuntoutus-, vanhus- ja vammaistyötä tekevien toimijoiden kanssa.

Katso esitteemme