Asiantuntijapalvelut

Tarjoamme asiantuntijapalveluita ikäkuntoutuksessa toimivien järjestöjen, kuntien ja muiden toimijoiden projekteille ja hankkeille sekä sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan ammatilliseen perus-, jatko- ja täydennyskoulutukseen.

Asiantuntijatoiminta voi sisältää esimerkiksi:

 • osallistumista paikallisten tai valtakunnallisten asiantuntija-, johto-, ohjaus- ja suunnitteluryhmien toimintaan
 • opiskelija- ja työnohjausta
 • konsultaatiota
 • koulutusta.

Asiantuntijuusalueitamme ovat:

 • ikäihmisten kuntoutusneuvolatoiminta
 • ehkäisevä ikäkuntoutus
 • kuntoutumista edistävä työote
 • verkostoituminen ja verkostotyö 
 • valtakunnallisten projektien hallinta ja arviointi.

Lisäksi 16 valtakunnallista jäsenyhteisöämme edustavat eri alojen moniammatillista asiantuntijuutta ja osaamista ikäihmisten ja ikääntyvien vammaisten henkilöiden kuntoutuksessa.

Ota yhteyttä Oili Harri-Lehtoseen.

 

Koulutuspalvelut

KEY pyrkii koulutustoiminnallaan kehittämään:

 • sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöiden työotetta, joka edistää ikäihmisten ja iäkkäiden vammaisten henkilöiden toimintakykyä ja kuntoutumista
 • ehkäisevää ikäkuntoutusta yhteistyössä kuntien ja niissä toimivien verkostojen kanssa
 • ikläkuntoutuksen sisältöjä ammatillisessa koulutuksessa.

Teemme yhteistyötä ammatillista perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta tarjoavien koulutusorganisaatioiden ja sosiaali- ja terveydenhuollon työyksiköiden kanssa.

Yhteistyö voi olla esimerkiksi osallistumista koulutuksen sisällölliseen suunnitteluun, asiantuntijaluennointi, opiskelija- ja työnohjaus sekä projektikonsultaatio. Roolinamme on ensisijaisesti toimia ikäkuntoutuksen sisällöllisenä asiantuntijana.

Kysy lisää: Oili Harri-Lehtonen.