Strategia

Strategiassa visioidaan yhdistyksen toiminnan painotusalueita lähivuosina. Strategia muodostaa pohjan vuosittaisille toimintasuunnitelmille ja ohjaa uusien hankkeiden ja projektien suunnittelua.

Uusi strategia vuosille 2013-2017 hyväksyttiin yhdistyksen vuosikokouksessa keväällä 2013.
KEY-Strategia-2013-2017.pdf