Tehtävät

Kuntoutuksen edistämisyhdistys ry

  • on perustettu edistämään iäkkään väestön ja ikääntyvien vammaisten henkilöiden kuntoutusta
  • toimii gerontologisen, geriatrisen, veteraanien ja ikääntyneiden vammaisten kuntoutuksen asiantuntija- ja yhteistyöjärjestönä
  • pyrkii vaikuttamaan niin, että ikäkuntoutukseen kohdennetaan riittävästi voimavaroja, kuntoutustoiminta on laadukasta ja monipuolista ja palvelut suunnataan tarkoituksenmukaisella tavalla
  • korostaa valtakunnallisissa hankkeissaan ja projekteissaan erityisesti ehkäisevän ikäkuntoutuksen tarvetta ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitämisessä ja kotona selviytymisessä